Svängkranar

 Vårt program omfattar alla typer av svängkranar från små kranar med arm av aluminium och lyftkraften 50 kg upp till stora kranar för t.ex. båtvarv med lyftkraft över 50 ton! Fråga oss!

Mer information