Telfer med kuggstångsdrift

För att lyfta fläktarna på plats i ett ventilationsschakt för Norra Länken levererar vi en telfer med kuggstångsdrift för åkrörelsen.

Anledningen är att balken lutar, lyftkraften är 2 500 kg så åkmotorn är uppdimensionerad för att kunna klättra uppför balken på ett säkert sätt.

Den här tekniken används bl.a på telfrar i maskinrum på fartyg, man vill inte att telfrarna skall kunna åka i väg när fartyget gungar.


Här syns den extra starka åkmotorn.

image001
Bilden visar kuggstångsdriften.