Lintelfrar

Stahls lintelfrar är pålitliga, långlivade och kraftfulla.

Stahls lintelferprogram

Sträcker sig från 500 kg till 100 ton. Upp till 25 ton gäller serie SH. Dessa telfrar har levt upp till högt ställda förväntningar på driftsäkerhet under de över 15 år de funnits i drift.

Telfern är byggd med motorn parallellt med lintrumman för att få en så kompakt konstruktion som möjligt. Motorn är 3-fas med cylindrisk rotor, med elektriskt styrd broms. Poltalet är 2/12, för frekvensstyrning finns motorn även i 4-poligt utförande.

Telfrarna finns i en mängd olika utföranden, med två linor på trumman för att slippa linvandring eller ha två utgående linor. Med kurvlöpvagnar eller tvåbalkstrallor. De stationära telfrarna kan monteras stående eller hängande.

Överlastskydd finns att få i olika varianter med drifttidmätare etc. För laster över 25 ton upp till 100 ton är det en moderniserad version av den tidigare modellen AS7 som gäller. Den är numera också försedd med cylidrisk motor med separat broms.

Explosionssäker

Stahls lintelfrar finns i explosions-säkert utförande. De är utförda i enlighet med EG-direktivet 94/9/EC (ATEX 100a) och finns för både zon 1 och zon 2.

Mer information om SH-telfrar och AS7-telfrar i pdf-format.

Resevdelslistor för äldre AS-telfrar i pdf-format.

Stora laster

Stahl har även ett öppet linspel SHW 8 för riktigt stora laster och hård drift.

Mer information om SHW 8 i pdf-format.

Mer information